Rekord Rens Vanløse


Har ligget på Ålekistevej 36, siden midten af 1900 tallet.
Vi bruger moderne og energi rigtige rense- vaskemaskiner samt strygeanlæg som kører ved hjælp af damp og kompression.
Rekord Rens Vanløse er et 100% klorfrit renseri. Vi forsøger at benytte så miljøvenlige og allergivenlige produkter som muligt.

Hos os får du den bedste kvalitet og service til en af de bedste priser i hele København

 


VI HENTER DIT VASKETØJ
Vi afhenter og leverer vasketøj til private og firmaer i Vanløse omegn
OMHYGGELIG VASK OG RENS
Med vores mange års erfaring garanterer vi, at dit tøj får en oprigtig og skånsom behandling.
RENT TØJ TIL TIDEN
Dit nyvasket tøj ankommer til din ønskede adresse inden for 1-3 dage.
Afhentning ved firmaadressen
Behandling af alle typer opgaver inden for vask
Ingen gebyrer eller skjulte omkostninger
Vi afhenter og leverer dit tøj

SERVICE OG PRISER

Dette er en vejledende prisliste over vores ydelser, ring til os på 38 71 57 11 for at høre mere

Tøj

50,00 kr.

120,00 kr.

70,00 kr.

110,00 kr.

330,00 kr.

25,00 kr.

pr. skjorte 18 kr.
90,00 kr.

Fra 130-165 kr.
165,00 kr.

130,00 kr.

160,00 kr.

50,00 kr.

60,00 kr.

90,00 kr.

70,00 kr.

45,00 kr.

1 kg. 60 kr.
245,00 kr.

80,00 kr.

pr. kilo
80,00 kr.

315,00 kr.

330,00 kr.

110,00 kr.

165,00 kr.

Kontakt Rekord Ren Vanløse Kontakte os på telefon 38 71 57 11 eller via. kontaktformularen

Handelsbetingelser
Klik her for at læse handelsbetingelserne

Ved at benytte dig af e Rens services og produkter, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.

Hvidovre Rens IVS
CVR: 36551186
Hvidovrevej 91
2650 Hvidovre
Telefon: 53 97 53 97
Mail: info@erens.dk

1. Generelt
Der tages forbehold for stavefejl, trykfejl og ændringer i udvalget. Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos e Rens (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.

Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser. Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af e Rens IVS. Ved brug af e Rens bekræfter kunden, at kunden er fyldt 16 år.

2. Betaling
Betalinger til erens.dk sker ved returnering af tøjet. Der kan betales med Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard eller PayPal. Alle vores priser er inkl. Moms.

3. Fortrydelsesret
Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling.

4. Reklamation
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles e Rens IVS indenfor 14 dage, fra Kunden modtager sit tøj tilbage fra behandling hos e Rens IVS. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder e Rens IVS sig returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen. Ved reklamation over ikke fjernede pletter, behandles tøjet igen uden beregning. Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

5. Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte op-lysninger at vi kan kontakte dig pr. Mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, skirer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

6. Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos eRens IVS og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugreoplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger.100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke ga-ranteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af person-oplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websi-tet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang Direktøren og webmaster for eRens IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på eRens.dk er Kasper Linnegaard indehaver af LK Company.

7. Tredjemand
Oplysninger afgivet til eRens.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgining på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

8. Anmeldersite
Vær opmærksom på følgende: At vi inviterer kunderne til at anmelde os på Trustpilot.dk via deres email.
Vi videregivere ingen oplysninger til brug til anden vis.

9. Indsigelse & indsigt
Som registreret hos eRens IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtig eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til eRens IVS via e-mail info@eRens.dk

10. Klage
Hvis du vil klage over dit køb,skal du rette henvendelse til info@eRens.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området Forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

11. Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

12. ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder go forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre eller lever den ikke op til dine forventninger, venligst kontakt os så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et progam og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På eRens.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknikst funtionalitet der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

PERSONDATAPOLITIK
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig angående din ordre. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven. Oplysninger afgivet til Rekord Rens's hjemmeside videregives ikke til tredjemand, uden kundens samtykke.

KLAGE VIA ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere. ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klage-løsning). For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks.en italiensk virksomhed, der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål. Læs mere på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

COOKIES
På Rekord Rens's hjemmeside anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. Ved brug af hjemmesiden, accepteres derved cookies. Læs evt. mere om Cookies på: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies